يادتان باشد هر چه عالم تر مي شويد ، متواضع تر شويد.

 

                                                ( مقام معظم رهبري )

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : ميدان رسالت، خ هنگام، بلوار دلاوران، خ تكاوران شمالي، سي متري اول
تلفن : 77454645
آدرس رايانامه : emambagher10433005 yahoo com