يادتان باشد هر چه عالم تر مي شويد ، متواضع تر شويد.

 

                                                ( مقام معظم رهبري ) 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

برگزيدگان كشوري مسابقات pypt را از اينجا ببينيد.

 

 

 

اخبار مسابقات pypt 

 

 

 

 

 

ستارگان پايه اول

 

 

 

ستارگان پايه دوم

 

 

 

ستارگان پايه سوم

 

 

ستارگان پايه چهارم

 

 

 

 

دانش آموزان عزيز با ورود به سايت رشد ( www.roshd.ir ) اطلاعات خود را در زمينه هاي

علمي بخصوص المپيادها افزايش دهيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داستاني بخوانيد از كتاب اول دبستان ژاپني ها!

 

پسر بچه اي تند خو در روستايي زندگي ميكرد. روزي پدرش جعبه اي ميخ به او داد و گفت هربار كه عصباني ميشود و كنترلش را از دست ميدهد بايد يك ميخ در حصار بكوبد. روز نخست پسر 37 ميخ در حصار كوبيد. اما به تدريج تعداد ميخ ها در طول روز كم شدند. او دريافت كه كنترل كردن عصبانيتش آسان تر از كوبيدن آن ميخها در حصار است. در نهايت روزي فرا رسيد كه آن پسر اصلا عصباني نشد. او با افتخار اين موضوع را به اطلاع پدرش رساند و پدر به او گفت بايد هر روزي كه توانست جلوي خشم خود را بگيرد يكي از ميخهاي كوبيده شده در حصار را بيرون بكشد. روزها سپري شدند تا اينكه پسر همه ميخها را از حصار بيرون آورد. پدر دست او را گرفت و به طرف حصار برد.

"كارت را خوب انجام داري پسرم. اما به سوراخهاي حصار نگاه كن. حصار هيچوقت مثل روز اولش نخواهد شد. وقتي موقع عصبانيت چيزي ميگويي، حرفهايت مثل اين، شكافهايي برجاي ميگذارند. مهم نيست چند بار عذر خواهي كني، چون اثر زخم هميشه باقي مي ماند. 

 

 

                                                                                                                                                                   فرهنگيان نيوز - تدبير 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : ميدان رسالت، خ هنگام، بلوار دلاوران، خ تكاوران شمالي، سي متري اول
تلفن : 77454645
آدرس رايانامه : emambagher10433005 yahoo com