خواندن بي انديشه بيهوده است ؛ انديشه بدون خواندن خطرناك ...

 

 

 

 

 

  

 

 

 ليست اسامي دانش آموزان ممتاز ترم اول را از قسمت خبرها ببينيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : میدان رسالت، خ هنگام، بلوار دلاوران، خ تکاوران شمالی، سی متری اول
تلفن : 77454645
آدرس رايانامه : emambagher10433005 yahoo com