يادتان باشد هر چه عالم تر مي شويد ، متواضع تر شويد.

 

                                                ( مقام معظم رهبري ) 

 طرحهاي پذيرفنه شده

دبيرستان نمونه دولتي امام محمد باقر (ع) در شانزدهمين

جشنواره خوارزمي مرحله ي منطقه اي سال 93:

 

يگانه نيرلو  :( بررسي ميزان اطلاعات دبيران رياضي دوره دوم متوسطه از پارادوكس ها)  

 ستايش عبداله زاده : (جعبه سياه خودرو)

 

 

 

       

                                                                     

 

دانش آموزان عزيز با ورود به سايت رشد ( www.roshd.ir ) اطلاعات خود را در زمينه هاي

علمي بخصوص المپيادها افزايش دهيد. 

 

 

 

 

اردوي مشهد 26 دي 93 

 

اردوي مشهد دي93

 

اردوي مشهد 26 دي 93 

دانش آموزان عزيز براي شركت در مسابقه

ايده پردازي به سايت دبيرستان (خانم فروهر) مراجعه نماييد.

 

 

 

 

 

داستاني بخوانيد از كتاب اول دبستان ژاپني ها!

 

پسر بچه اي تند خو در روستايي زندگي ميكرد. روزي پدرش جعبه اي ميخ به او داد و گفت هربار كه عصباني ميشود و كنترلش را از دست ميدهد بايد يك ميخ در حصار بكوبد. روز نخست پسر 37 ميخ در حصار كوبيد. اما به تدريج تعداد ميخ ها در طول روز كم شدند. او دريافت كه كنترل كردن عصبانيتش آسان تر از كوبيدن آن ميخها در حصار است. در نهايت روزي فرا رسيد كه آن پسر اصلا عصباني نشد. او با افتخار اين موضوع را به اطلاع پدرش رساند و پدر به او گفت بايد هر روزي كه توانست جلوي خشم خود را بگيرد يكي از ميخهاي كوبيده شده در حصار را بيرون بكشد. روزها سپري شدند تا اينكه پسر همه ميخها را از حصار بيرون آورد. پدر دست او را گرفت و به طرف حصار برد.

"كارت را خوب انجام داري پسرم. اما به سوراخهاي حصار نگاه كن. حصار هيچوقت مثل روز اولش نخواهد شد. وقتي موقع عصبانيت چيزي ميگويي، حرفهايت مثل اين، شكافهايي برجاي ميگذارند. مهم نيست چند بار عذر خواهي كني، چون اثر زخم هميشه باقي مي ماند. 

 

 

                                                                                                                                                                   فرهنگيان نيوز - تدبير 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : ميدان رسالت، خ هنگام، بلوار دلاوران، خ تكاوران شمالي، سي متري اول
تلفن : 77454645
آدرس رايانامه : emambagher10433005 yahoo com